Úspěšně pronikáme na perspektivní trhy

Kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS má za sebou rok plný novinek, mezi které patřilo například představení nových vozidel klíčové modelové řady TATRA PHOENIX. Uplynulý rok 2018 byl ovšem podle předsedy představenstva Petra Ruska také hodně náročný, a to proto, že se firma musela vypořádat s velkými výzvami ve výrobní, finanční i obchodní oblasti. Dosavadní průběh letošního roku je oproti tomu mnohem pozitivnější.

Které události minulého roku byly nejvýznamnější pro rozvoj firmy?
Víte, rok 2018 byl pro naši společnost hodně zvláštním a turbulentním, ostatně již druhým v řadě. Paradoxně i přes nedobré ekonomické výsledky minulý rok hodnotím mnohem pozitivněji než rok předchozí, který vyšel ekonomicky velmi dobře. TATRA TRUCKS sice v roce 2017 vyráběla ze všech sil, avšak vedení obchodu nepodávalo pravdivé a skutečné informace o kontraktaci. Důsledkem toho byla složitá finanční situace v září 2017, téměř zastavení většiny velkých obchodních projektů, zjištění selhání obchodního ředitele a části managementu, překotný odchod obchodního ředitele a můj nedobrovolný opětovný dočasný nástup na operativní pozici obchodního ředitele. Ač to tak zvenčí a z ekonomických výsledků určitě nevypadá, závěr roku 2017 a počátek roku 2018 bylo období podobně složité jako rok 2013. Končili jsme pěknými ekonomickými čísly (hospodářský výsledek byl 560 milionů korun, pozn. red.), avšak s obrovskými sklady hotových vozidel, s nedostatkem finančních prostředků a se spoustou „kostlivců ve skříni“, které raději ani nechci vzpomínat. Takový byl náš vstup do roku 2018.

Jak jste reagovali?
Představte si, že přes 350 vyrobených a neprodaných vozidel stálo na skladech u nás a u dealerů. My jsme potřebovali tato vozidla prodat a získat za ně chybějící finanční prostředky. Zároveň jsme ale museli držet výrobu „v chodu“. V praxi to tedy znamenalo, že jakmile jsme získali objednávku na vozidlo, s bolestí jsme zvažovali, zda dodat vozidlo ze skladu a získat za něj potřebné finance, nebo zda pustit objednávku do výroby a získat tak tolik potřebnou práci pro lidi v TATŘE. Nakonec jsme výrobu nezastavili a potřebné finance jsme získali také. Do května 2018 se nám, všem tatrovákům, podařilo situaci stabilizovat, vyřešit a nastartovat opětovný růst. Loňský rok jsme končili již téměř bez závazků po splatnosti, se sklady ve výši průměrného jednoměsíčního prodeje, s volnými finančními prostředky na účtech a s nastartovanými významnými exportními projekty. Avšak s nedobrými ekonomickými výsledky. Víte, když v roce 2017 vyrobíte o 300 aut více, než kolik prodáte, ekonomika vám vykáže krásný výsledek. A když v roce 2018 prodáte 250 aut vyrobených a zahrnutých již ve výsledcích předchozího roku, dostanete velice slabý výsledek.

Odvrácení krize firmu obvykle posílí. Ceníte si toho, jak jste zvládli toto období?
Opravdu si velice cením toho, že se nám, managementu TATRY, podařilo v závěru roku 2017 a na začátku roku 2018 zcela zvrátit hrozivou situaci společnosti. Díky tomu jsem na velkou část managementu, který musel rozhodovat a konat pod velkým tlakem okolností i pod obrovským tlakem představenstva, opravdu hrdý. Mohu to posoudit už jenom proto, že jsem osobně z pozice předsedy představenstva na management tvrdě tlačil a zároveň byl dočasně součástí výkonného managementu a obchodním ředitelem. Jakmile se nám loni v květnu podařilo tendence obrátit správným směrem i stabilizovat finanční situaci, odešel jsem z operativního managementu a věnuji se významným mezinárodním projektům TATRY TRUCKS. I v této oblasti se nám opět poměrně dobře daří.

Co konkrétně se vám povedlo?
Úspěšně pronikáme na zajímavé a perspektivní trhy, usilovně pracujeme na projektech mezinárodní průmyslové spolupráce a zajišťujeme budoucnost TATRY TRUCKS. Výsledkem je, z pohledu konce ledna, pokrytí více než 60 % plánované výrobní kapacity společnosti na rok 2019 kontrakty či dlouhodobými projekty průmyslové spolupráce. Mezi konkrétní obchodní úspěchy řadím nastartování spolupráce a z něj plynoucí dlouhodobý každoroční prodej zajímavých množství vozidel do Číny, restart průmyslové spolupráce a znovuobnovení pravidelných významných prodejů do Jordánska, Egypta a dalších arabských zemí. Dále to jsou nové potřeby vozidel v Indii a Brazílii, jakožto i první objemově významné zakázky na dodávky speciálních vozidel pro naše průmyslové partnery v západní Evropě. Již více než rok také pracujeme na příležitostech v oblasti civilních vozidel třeba v Izraeli a otevíráme nové prodejní cesty vozidel TATRA v západní Evropě. Jsem si také téměř jistý, že v dohledné době budeme moci zveřejnit detaily našeho dalšího dlouho připravovaného transatlantického projektu.

Dříve jste avizovali, že jedním z cílů je stabilizace produkce a prodeje na úrovni 1 300 vozidel ročně. Platí to stále?
Společnost TATRA TRUCKS by se měla s prodeji dlouhodobě pohybovat někde kolem uváděného čísla – s vozidly či podvozky ročně. Pro rok 2019 máme plán trošičku opatrnější, avšak velkou část máme již nyní obchodně pokrytou. Výhledy prodejů pro letošní rok se již zase pohybují mezi těmito „zdravými“ čísly.

Kterým dalším důležitým úkolům se letos budete věnovat?
V letošním roce musíme urychleně najít správného dlouhodobého ředitele společnosti. A již nyní se hodně věnujeme vnitřnímu fungování společnosti. Produktivitě, kvalitě, konstrukci a vývoji, ale také vnitřní ekonomice nebo eliminaci vnitřních chyb a rizik.

Vaše vozidla často inovujete, ale děláte i speciální projekty. Například TATRABUS, který vozí turisty v poušti Atacama. Jak takové projekty probíhají?
Projekty, jako je TATRABUS pro Atacamu nebo sedminápravová TATRA PHOENIX, kladou nesmírné nároky na náš technický úsek a na konstruktéry. Tam, kde konstruktér třeba u Mercedesu dělá změnu rámu vozidla jednou za dvacet tisíc vyrobených vozidel, konstruktér v TATŘE dělá změnu na rámu v průměru u každých tří vyrobených vozidel. Takže za každým takovým projektem se skrývá dlouhé vyjasňování technických požadavků zákazníka, desítky až stovky hodin práce našich konstruktérů, náročná obchodní jednání se zákazníkem a mravenčí práce našich nákupčích s dodavateli. Potom následuje naprosto individuální stavba vozidla v naší výrobě a výsledkem je jedno jediné, ač unikátní a atraktivní, prodané vozidlo.

Daří se vám pro TATRU, ve které pracuje přibližně 1 200 lidí, získávat nové zaměstnance a mladou generaci?
Ano i ne. Tradičně k nám přicházejí mladí a šikovní lidé. Mnozí z nich však poté, co zjistí, jak časově či fyzicky náročné je „být tatrovákem“, volí jednodušší a rychlejší způsoby pokrytí svých finančních potřeb. Proto u nás zůstávají srdcaři, čímž nemyslím lidi, kteří mají nemocné srdce, ale ty, kteří jdou do TATRY proto, že je k nám táhne jejich srdíčko. Jsou to lidé, kteří u nás nehledají jen obživu, ale kteří spojují svou osobní budoucnost, profesní spokojenost a naplnění svých profesionálních snů s TATROU. To jsou noví tatrováci, které považuji za zvláštní, a tak trochu jedinečný druh člověka.

Můžete na závěr představit projekt „Postav si svůj náklaďák“, který je právě o spolupráci s mladými?
S tímhle projektem přišel před dvěma roky náš kolega, který přemýšlel, jak TATRU více přiblížit žákům středních škol a učňům. Hloubal nad tím, co mladí lidé vlastně dělají v hodinách praktické výuky, a navrhl, aby místo neustálého rozebírání a skládání jednotlivých výukových školních komponentů postavili skutečné a funkční nákladní auto. A byla to naprosto geniální a převratná myšlenka. I touto formou bych za ní i za její realizaci chtěl bývalému kolegovi Radkovi Sukovi poděkovat.

Rozhovor byl publikován v časopise Průmysl Dnes, ročník 2019

Foto: Tatra Trucks

Přehled mých aktuálních i předchozích projektů si můžete prohlédnout v referencích a ukázky publikovaných článků, reportáží a rozhovorů jsou připraveny v autorském portfoliu.