Zpráva z akce: V Ostravě se přednášelo o tepelné technice

Na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava zdárně pokračují mezinárodní vzdělávací projekty, čehož důkazem je i uspořádání druhého ročníku konference Progress, která se konala dne 11. dubna 2013. Hlavní část programu konference tvořily aktuální poznatky z tepelné techniky doplněné o novinky z oborů vzduchotechniky, vytápění a akustiky.

Jak v úvodu poznamenala děkanka Fakulty stavební, prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., konference s takovým zaměřením je velmi potřebná a žádaná: „A to hlavně v našich podmínkách, kdy se jako jedna ze členských zemí Evropské unie musíme zabývat energetikou a závazně upravovat legislativu. Proto je tepelná technika velkým diskusním tématem, zvláště pak v souvislosti se zateplováním budov. Věřím, že po letošním druhém ročníku budeme s konferencí úspěšně pokračovat i v dalších letech.“
Samotný program konference, jíž se zúčastnilo přibližně sto posluchačů, sestával z celkem třiceti příspěvků. V prvním bloku přednášek vzbudil ohlas Ing. Jiří Teslík z domácí fakulty, který se snažil upozornit na přednosti i nevýhody výstavby domů krytých zemí. Ty sice mohou být energeticky efektivní, avšak za cenu významných investic, jejichž návratnost není příliš reálná. Problematiku se pokusil v závěru odlehčit, a tak poznamenal: „Bydlení pod zemí bychom se přes všechna úskalí s ním spojená rozhodně neměli bát, protože tam stejně všichni jednou skončíme.“
Ostatní příspěvky sice již neobsahovaly tolik černého humoru, nicméně stály také na podnětných myšlenkách, a proto je na místě se o některých z nich zmínit. Jako například o přednášce dalšího z  ostravských odborníků Ing. Vladana Panovce, který na vzorovém příkladě upozornil na zanedbatelný vliv zateplení sklepního prostoru na jeho tepelnou ztrátu. S praktickou problematikou předsazené montáže oken do vrstvy tepelné izolace posluchače seznámil Ing. Jaroslav Štok z firmy SFS intec. Na pochybnou energetickou úspornost konkrétního typu termoizolační stěrky pak ve své přednášce poukázal Ing. Filip Čmiel, který taktéž působí na ostravské stavební fakultě. Kromě těchto přednášejících se o své znalosti přijeli do Ostravy podělit i zástupci z ČVUT v Praze, VUT v Brně, Technické univerzity v Košicích, Žilinské univerzity či Politechniky Opolske z polského Opole. Na závěr konference si účastníci mohli prohlédnout experimentální pasivní dům, který byl loni v areálu fakulty dokončen a nyní je již využíván k prvním výzkumným úkolům.

Tato zpráva byla zveřejněna v časopise Střechy-Fasády-Izolace 5/2013

Přehled mých aktuálních i předchozích projektů si můžete prohlédnout v referencích a ukázky publikovaných článků, reportáží a rozhovorů jsou připraveny v autorském portfoliu.