Tisková zpráva: Dřevostavby na vzestupu - v čem spočívá jejich kouzlo?

Bydlení v domech, které jsou postavené ze dřeva, je stále oblíbenějším trendem dnešní doby. Jde o pouhou módní vlnu, která časem odezní? Anebo jsou dřevostavby oblíbené spíše proto, že se lidé více zamýšlejí nad změnou dosavadního způsobu života? Nejen na tyto otázky se pokusí najít odpověď následující článek.

Trvale rostoucí zájem o dřevostavby v řadách tuzemských stavebníků jasně dokazují oficiální statistická data z posledních let. Zatímco koncem devadesátých let se v České republice dle údajů Českého statistického úřadu ročně postavilo kolem stovky rodinných domů ze dřeva, v loňském roce to bylo už stovek sedmnáct. Znamená to, že dřevostavby v současnosti představují asi 10 % z celkového počtu rodinných domů dokončených za jeden kalendářní rok. Je to moc, nebo málo?

Vzhledem k tomu, že ještě na přelomu století se ze dřeva ročně postavila necelá 2 % domů, je to určitě dost. Ale pokud bychom měli srovnávat například se sousedním Rakouskem, kde dřevostavby tvoří až 30 % z výstavby rodinných domů, tak narážíme na ještě docela velké rezervy. „Do budoucna se určitě můžeme k tomuto číslu dostat. Lidé dnes mnohem více vnímají přírodní materiály jako alternativu ke klasickým stavebním hmotám a materiálům. Uvědomují si, že dřevo je trvale obnovitelný zdroj, který je v symbióze se životním prostředím i lidským zdravím,“ vysvětluje Ing. Miloš Bronček ze společnosti Drevodomy Rajec, která už více než dvacet let realizuje sruby a roubenky napříč celou Evropou.

Realizátory dřevostaveb sice stejně jako všechny stavební firmy postihl útlum poptávky po nových projektech, ale nebylo to nijak drastické. Nahrává jim totiž obecně zvýšený zájem lidí o zdravější a méně energeticky náročný způsob života. Svou roli sehrává také těžko uchopitelná pocitová stránka, která často rozhoduje o tom, proč si člověk nakonec vybere stavbu z přírodního materiálu. Ať už se jedná o dům z masivní kulatiny či trámů, případně o další stavební systémy na bázi dřeva.

„Z tohoto pohledu lze říct, že dřevostavby nejsou pouhou módní vlnou. Bydlení ve srubu nebo roubence je pro většinu lidí vyjádřením jejich stylu života a způsobu myšlení. Dřevo na člověka působí uklidňujícím dojmem a vytváří harmonické prostředí v interiéru stavby. Můžete vnímat jeho tvar i vůni. Tyto aspekty oslovují všechny, kteří chtějí v rodinném domě přijít na jiné myšlenky, odreagovat se od běžných starostí a ubrat tempo životního rytmu,“ říká Bronček. Jeho slova poukazují právě na zmiňovanou pocitovou a smyslovou stránku bydlení ve stavbě ze dřeva. Avšak i ta má svůj vědecký základ. Pozitivním vlivem přírodních stavebních materiálů na zdraví a psychiku člověka se zabývá například věda zvaná stavební biologie.

Jde o obor na pomezí architektury, ekologie a medicíny, který vznikl před lety v Německu a postupně se prosazuje i v českých podmínkách. Dřevo a přírodní materiály obecně jsou jeho optikou vnímány jako součásti staveb, které mají klíčový dopad na kvalitu vnitřního prostředí. A to jak díky ekologicky nenáročnému způsobu výroby, tak i dalším vlastnostem, které může mít jen „živý“ materiál. Mezi ně patří především schopnost vytvářet optimální vlhkostní podmínky a tepelnou pohodu a omezovat umělá elektromagnetická pole a geopatogenní zóny.

Tisková zpráva byla zpracována pro společnost Drevodomy Rajec

Přehled mých aktuálních i předchozích projektů si můžete prohlédnout v referencích a ukázky publikovaných článků, reportáží a rozhovorů jsou připraveny v autorském portfoliu.