Co vám mohu nabídnout?

Díky dřívějším studijním i pracovním pobytům v zahraničí jsem schopen překládat z anglického jazyka. Vzhledem k mé dosavadní praxi mohu nabídnout především překlady textů z oboru stavebnictví. Ať už se týkají konkrétních materiálů, technologií či staveb.

V případě jazykových korektur si troufám na jakýkoli text, ve kterém je třeba opravit pravopisné či faktické chyby a dát mu srozumitelný obsah, který čtenáře zaujme. Z hlediska nároků na oborovou odbornost mohu zajistit korektury textů se stavební tématikou.

 

Přehled mých aktuálních i předchozích projektů si můžete prohlédnout v referencích a ukázky publikovaných článků, reportáží a rozhovorů jsou připraveny v autorském portfoliu.