Ebook: Izolace jsou cenově dostupná úspora

Zateplování domů je pojem, o kterém v posledních letech mluví snad všichni. Buď s tímto stavebním opatřením máme přímo vlastní zkušenost, nebo alespoň známe někoho, kdo se rozhodl třeba pro zateplení fasády či střechy. Motivace všech stavebníků je přitom jasná. Rekonstrukcí části či rovnou celé stavby v maximální možné míře snížit náklady na vytápění a dostat tak naše bydlení do co nejúspornějšího energetického režimu.

Dodatečné zateplení foukanou izolací

Jednou z nejčastějších variant pro dosažení našeho cíle je dodatečné zateplení rodinného domu, které lze provádět celou řadou tepelně izolačních materiálů a technologií. Celý proces zateplení si můžeme jednoduše představit jako zabalení všech konstrukcí naší stavby do dostatečně tlusté vrstvy izolace, která v zimních měsících udrží drahocenné teplo uvnitř a zároveň zabrání přehřívání místností během léta.

Námi požadovanou tepelnou pohodu jsou schopny zajistit prakticky všechny druhy tepelných izolací. Vybrat si tu nejvhodnější musíme vždy především podle charakteru naší stavby, kterou chceme co nejefektivněji zabalit do jednolité zateplovací vrstvy. Právě dosažení homogenní vrstvy beze spár a mezer je hlavním rysem metody zateplení foukanou izolací, která pomocí tlakového vzduchu vyplňuje dutiny v konstrukcích, ale je možné ji nanášet také na volnou plochu stropů či stěn.

Druhy foukaných izolací

S nadsázkou lze říci, že synonymem foukané izolace se v poslední době stala celulóza. Pro zateplení konstrukcí foukáním se však používají také minerální vlákna, dřevní vlákna, polystyren a polyuretan. Přesto, že je materiálová báze těchto izolací odlišná, zateplení se provádí v podstatě totožným způsobem, kdy se izolace dostává tlakovým zafoukáním do konstrukce či třeba do volného prostoru na půdě. V případě foukaných izolací se jedná o časově nenáročnou a bezodpadovou technologii, která umožňuje izolovat i těžko přístupné dutiny, a to zejména v konstrukcích střech.

Celulóza

Jde o přírodní izolaci na bázi dřeva, která se vyrábí z recyklovaného novinového papíru smíchaného s přísadami proti požáru a škůdcům. Z hlediska využití při dodatečném zateplení se jeví příznivě především díky dostatečné tepelné akumulaci a difuzní otevřenosti, což znamená, že propouští vodní páru z interiéru stavby směrem ven. Nejčastěji se celulózou zateplují stropy a oblíbenou metodou je zafoukání volného půdního prostoru nejrůznějších druhů staveb. Za nevýhodu (nejen) celulózy lze považovat sesedání, ke kterému dochází právě při volném foukání. Vrstva izolace si sedá o 10 až 15 %, což je údaj, který se musí brát v potaz pro dosažení potřebné tloušťky izolace. Pokud se celulóza zafoukává do dutin (například v trámových stropech), měla by být vždy dostatečně zhutněná, optimálně na objemovou hmotnost 60 až 70 kg/m3.

Minerální vlákno

Foukané izolace na bázi minerálních vláken jsou vyhledávány především pro zvýšenou odolnost vůči působení vody a nehořlavost. Vyrábějí se z čedičových nebo skelných vláken, která se zpracovávají do formy granulátu. Podobně jako celulóza se i minerální vlákna s oblibou zafoukávají do půdních prostor. K sesedání izolace u minerálních vláken dochází v míře, která je podle zkušeností realizačních firem při volném foukání opět na úrovni 10 až 15 %. Při použití u starších staveb hraje roli i to, že minerální izolace stejně jako celulóza propouští vodní páru ven z konstrukcí.

Dřevní vlákno

Tato foukaná izolace vyniká především akumulací tepla. Což je u každého bydlení významné hlavně v létě, kdy dřevní vlákno dokáže interiér chránit před přehříváním. Dřevní vlákno má difuzně otevřenou strukturu, takže dokáže regulovat vlhkost a z pohledu stavební biologie se velkou měrou podílí na vytvoření zdravého prostředí. Tepelně izolační vrstva z dřevních vláken se provádí jak vysokotlakým foukáním do dutin, kterým se tvarově přizpůsobí, tak volným zafoukáním. Použít ji lze pro střešní, stěnové a stropní konstrukce.

Foukaný polystyren

Fakt, že polystyren lze aplikovat i v rozvolněné formě, možná není tolik známý. Nicméně i tato varianta pro zateplení existuje. Konkrétně ve tvaru kuliček o velikosti přibližně 6 mm, které lze použít pro izolaci střech, krovů, podkroví, podlah i příček. Foukaný polystyren je vhodný i pro konstrukce se zvýšenou vlhkostí. Má totiž minimální nasákavost. Stejně jako jiné typy foukaných izolací je použitelný zejména do konstrukcí složitých tvarů. Výrobci nabízejí klasický bílý i šedý polystyren.

Foukaný polyuretan

Na tuzemském trhu je poměrně ojedinělý. Jeho výrobou se zabývá pouze jeden výrobce, který zpracovává modifikovaný polyuretan. Ten je znám dobrými tepelně izolačními vlastnosti, dlouhou životností, objemovou stálostí a odolností proti škůdcům. Foukaný polyuretan je vhodným řešením pro zateplení svislých i vodorovných konstrukcí, například střech a půd. Z hlediska nákladů na zateplení může být důležité, že existuje v sypané podobě, se kterou lze pracovat svépomocí.

Jak probíhá zateplení foukanou izolací?

Při zateplování (nejen) rodinných domů je vždy vhodné postupovat od konstrukcí, jejichž důkladné zaizolování přinese co nejefektivnější úsporu energie a tím také snížení výdajů za vytápění. Jednou z nejčastěji zateplovaných konstrukcí jsou proto stropy a střechy, pro které je metoda foukané izolace velmi vhodná. Jak ukazují dosavadní zkušenosti, důkladně provedené zateplení může ušetřit až třetinu nákladů za energie oproti stropní (či jiné) konstrukci v původním stavu.

Před samým začátkem zateplovacích prací je nejprve dobré zjistit, o jakou konstrukci se přesně jedná a pozvat si k tomu některou z proškolených realizačních firem. Ta by měla být schopna poskytnout nezávaznou konzultaci a poradit, jak by bylo možné zateplení provést. U starších domů jsou často v půdním prostoru, kde se chystáme izolaci aplikovat, vidět prkna, trámy se sádrokartonovými podhledy nebo betonová mazanina. Ve všech těchto případech je třeba vytvořit v konstrukci dutinu, do které bude možné zasunout hadici pro zafoukání izolací.

Jsou-li splněna všechna předchozí opatření, pak může na stavbu přijet realizační firma, která provede foukanou izolaci. Nejobvyklejším dopravním prostředkem je nákladní automobil, který stojí spolu s aplikačním strojem (fukarem) před domem. Prostřednictvím dostatečně dlouhé hadice se izolace následně zafouká do předem připravených prostor, přičemž průměrná tloušťka vrstvy pro střechy a stropy je od 20 do 30 cm.

Aplikační stroje se foukanou izolací plní většinou z pytlů o předepsaném objemu, jejichž počet si můžeme po dokončení zateplení zkontrolovat a ověřit si správnost ceny i množství izolace, která je předem pouze odhadnuta. Po zafoukání izolace se v konstrukcích vytvoří celistvá izolační vrstva, která eliminuje tepelné mosty a vyplňuje všechny dutiny včetně hůře přístupných detailů. Pokud jsme zvolili zateplení stropní konstrukce a uvažujeme o dalším využití prostoru na půdě, je možné vrstvu izolace následně překrýt difúzně otevřenou membránou a zaklopit dřevěnými prkny nebo deskami. Tento postup je ostatně možný také u zateplení šikmých střešních konstrukcí.

Varianty použití foukané izolace

Jak už dobře víme, foukanou izolaci lze použít pro většinu konstrukcí. Díky aplikaci výkonnými stroji (fukary) se dostane i do těch nejméně přístupných koutů a štěrbin, kde se jen velmi obtížně provádí izolace jakýmkoli jiným izolačním materiálem. Jaké typy konstrukcí se foukanou izolací zateplují nejčastěji?

Plochá střecha

V případě plochých střech je velkým nedostatkem v předchozích letech obecně špatná či vůbec žádná tepelná izolace. V létě se proto interiér přehřívá a v zimě je naopak chladněji z důvodu úniků tepla. Tomu lze zamezit aplikací foukané izolace do dutiny ploché střechy. Pokud prvotně uvažujeme o výměně střešní krytiny na ploché střeše, je ideální spolu s její výměnou provést i tepelnou izolaci. Důležité je v tomto případě i správné navržení a provedení odvětrání, které lze řešit například pomocí aktivních větracích hlavic.

Trámový strop

Mnoho z nás uvažuje o izolaci stropní konstrukce. Pokud ovšem není půda využívána k bydlení a není vytápěná, je mnohem efektivnější izolace dutého trámového stropu. Je to velmi rychlé, technicky jednoduché a účinné řešení, kdy stačí odklopit několik prken v konstrukci stropu a díky tlakovému foukání se následně vyplní dutiny až do vzdálenosti 5 m. Vše probíhá bez zásahů do obytného prostoru a izolování stropu foukanou izolací je kvalitní realizační firma schopna zvládnout v průběhu jedno dne.

Betonový strop

U betonového stropu se izolace většinou nafouká přímo na povrch stávající podlahy. Tam, kde není potřeba podlaha, ale je nutné dostávat se například ke komínům, se ukotví revizní lávky. Pokud je potřeba tzv. pochozí podlaha, snadno vznikne nový izolační prostor pomocí expandérů. Tím se nejen vyrovná stávající podlaha, ale vytvoří se zároveň dutina pro foukanou izolaci s minimálními tepelnými mosty.

Klenbová konstrukce

U klenutých stropů lze také snadno provést zateplení pomocí foukané izolace. Ta se může například při aplikaci v podobě foukané celulózy zvlhčovat, čímž se díky přírodnímu ligninu obsaženému v celulóze přilepí k podkladu. Nehrozí tak sesouvání izolačního materiálu na šikmých částech klenby.

Šikmá střecha

Je jednou z mnoha konstrukcí, které je velmi vhodné izolovat foukanou izolací. Vznikne díky tomu precizně izolovaná konstrukce bez zbytečných spár a tepelných mostů. Foukaná izolace se nejčastěji plní z volného prostoru nad kleštinami do připravené dutiny nebo předvrtaným otvorem do konstrukce. Toto řešení lze doporučit jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.

Vazníková střecha

Tento typ střešní konstrukce je velmi oblíbenou variantou střechy jak rodinných domů, tak komerčních hal. Nevýhodou při využití izolací skládaných z desek nebo rohoží je velké množství detailů, což je velmi pracné a mnohdy fakticky nemožné kvalitně izolovat. I z tohoto důvodu je optimální volbou foukaná izolace, která i v konstrukci s řadou prvků vytvoří celistvou tepelně izolační vrstvu.

Konstrukce dřevostaveb

V případě dřevostaveb se jejich konstrukce jednoduše vyplní předvrtanými otvory za použití speciální koncovky se zpětným odvodem přepravního vzduchu. Tímto způsobem je možné plnit obvodové stěny, příčky, stropy i střechy dřevostaveb.

Na co si dát pozor při realizaci zateplení

Už samotný výběr foukané izolace je samozřejmě velmi důležitý, ovšem minimálně stejně významná je také volba kvalitní realizační firmy. Při dnešní nabídce, která přímo kypí větami o pohádkově jednoduchém zateplení, je to téměř nadlidský úkol. Foukané izolační materiály mají svým způsobem tu nevýhodu, že jsou pro mnoho stavebních firem lákavé právě snadným zpracováním. A tak není výjimkou, že se do podnikání pouštějí bez větších znalostí a zkušeností. Výsledky pak nebývají radostné. Aby tedy opravdu ve výsledku platila líbivá hesla o kvalitních izolacích a dosažených úsporách, je třeba preferovat při realizaci ty, kteří mají za sebou skutečné reference, používají certifikované materiály a stroje a jsou schopni nám vždy doporučit to nejlepší řešení. Někdy i takové, které přesahuje rámec běžné nabídky.

Text pro Ebook zpracován dle zadání společnosti MaxBauer Publishing

Moje články a reportáže si můžete přečíst na zpravodajském webu Magazín PATRIOT. Jsou to příběhy (nejen) z Byznysu, ale také unikátní seriál o minipivovarech Pivní mapa či Fotbalový glosář.

Přehled mých aktuálních i předchozích projektů si můžete prohlédnout v referencích a více ukázek článků je pro vás připraveno v autorském portfoliu.